خرید آنلاین مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان
نام محصول دانلودی: مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

از آنجائیكه بكارگیری روش های اصولی و علمی مانور در شبكه های فشار متوسط ، تأثیر بسزایی در كاهش زمان خاموشی دارد ، وجود یك دستورالعمل مدون برای مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع در سطح شركت های توزیع برق الزامی می باشد

ادامه مطلب